طرز گفتن کلمه سلفی در زبان اشاره

نویسنده:

۰۴:۳۶:۲۲

فضای اینترنت زمینه‌ای برای ایجاد کلمات جدید فراهم آورده است، جایی که کلمات زیادی در آن متولد می‌شوند و رسماً وارد سایت‌هایی همچون Merriam-Webster و Oxford Online Dictionary می‌شوند. با این حال فکر می‌کنید این کلمات چگونه وارد دنیای زبان اشاره می‌شوند؟
طبق گزارشی از Mike Sheffield برای وب‌سایت Hopes & Fears، وب‌سایت رسمی برای زبان اشاره وجود ندارد.

در نتیجه چنین کلماتی در انجمن‌های افراد ناشنوا ایجاد شده و بعد از طریق فروم‌هایی مانند سایت Lifeprint معرفی می‌شوند. معمولاً زمان زیادی طول می‌کشد تا این کلمات تأیید شوند. به عنوان مثال برای اشاره مناسب برای کلماتی مانند اینستاگرام یا اپلیکیشن پیام‌رسانی Glide، به مدت چند ماه، پیشنهاد‌های زیادی مطرح شدند.

در ادامه زبان اشاره برای کلمات عکس سلفی، عکسی که به صورت تصادفی یا از قصد کسی وارد کادر عکاس می‌شود (Photobomb) و عکسی که توسط کامپیوتر از صفحه کامپیوتر تهیه می‌شود (Screenshot)، به شما نشان داده می‌شود.


 
برگرفته از
سلفی
لینک کوتاه

دیدگاه