گوگل در حال آزمایش امکان پرداخت قبوض است

نویسنده:

۱۲:۳۰:۳۲

برای عضویت در این سیستم، کاربران باید نام، آدرس‌ها، اطلاعات بیمه تامین اجتماعی و سایر اطلاعات خود را وارد کنند. سپس کلیه قبوض این کاربران در صندوق نامه Gmail آن‌ها دریافت می‌شود و برای پرداخت هزینه آن‌ها می‌توانند با استفاده از یک حساب بانکی متصل و یا کارت بدهی، فرایند پرداخت را تکمیل نمایند. همچنین صورتحساب‌ها می‌توانند به صورت خودکار برای سایر کاربران Gmail نیز فرستاده شوند. این موضوع مخصوصا برای همسایه ها یا هم اتاقی هایی که دارای قبض یکسان هستند، کاربرد دارد.

با توجه به مستندات منتشر شده، گوگل در حال همکاری با توزیع کنندگان قبوض شرکت های آب و برق و مخابرات می‌باشد، تا آن شرکت‌ها را برای ارسال ایمیل برای سرویس‌های مالی خود و صورتحساب ها متقاعد کند.

برگرفته از
پرداخت قبوض
لینک کوتاه