قدرت بینایی خود را با این ویدئو بسنجید

نویسنده:

۰۹:۱۷:۱۱


کانال یوتیوبی ASAP Science که هر هفته اطلاعات علمی جالب و جذابی ارائه می‌کند، یک تصویر ترکیبی از مریلین مونرو و آلبرت اینشتین ساخته است. تصویر مونرو دارای بسامد فضایی پایین و تصویر اینشتین دارای بسامد فضایی بالا است.

اگر از دور به این تصویر ترکیبی نگاه کنید، عکس مونرو را خواهید دید؛ اما زمانی که به تصویر نزدیک می‌شوید، عکس اینشتین را می‌بینید. در این ویدئو توضیح داده می‌شود که بر اساس میزان دقتی که برای تمرکز یا انتخاب تضاد دارید، اینشتین در فاصله خاصی شبیه مونرو به نظر می‌رسد.

اگر نمی‌توانید اینشتین را ببینید یا به سختی وی را می‌بینید، بهتر است به چشم‌پزشک مراجعه کنید و قدرت بینایی خود را بسنجید.
 

برگرفته از
قدرت بینایی
لینک کوتاه