آدامس جویدن، آهنگ‌های آزاردهنده را از ذهن شما بیرون می‌کند!

نویسنده:

۰۷:۱۲:۳۴

تحقیقی که در دانشگاه ریدینگ انجام شده، نشان می‌دهد که اگر آدامس بجوید، آهنگ‌ها کمتر در ذهن شما ظاهر و تکرار می‌شوند. پژوهشگران می‌گویند کسانی که آدامس می‌جوند کمتر به آهنگ‌های «چسبناک» فکر می‌کنند و بعد از پایان یافتن این آهنگ‌ها، آن‌ها را کمتر در ذهن خود خواهند شنید.

همچنین این یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌توان از جویدن آدامس، برای دور نگه داشتن افکار آزاردهنده و یا بازگشت کننده به ذهن افراد استفاده کرد.
بنابر این تحقیق، حداقل 90 درصد مردم آهنگ‌های تکرار شونده در ذهن را تجربه می‌کنند و 15 افراد آن‌ها را آزاردهنده می‌دانند. فیل بیمن از بخش روانشانسی این دانشگاه که سرپرستی تحقیق را بر عهده داشته، می‌گوید: "بیشتر ما این حس را فقط برای زمانی کوتاه مانند چند دقیقه داریم، اما بعضی برای دو تا سه روز این آهنگ‌ها را در سر دارند و این برای آن‌ها بسیار آزاردهنده و ناتوان‌کننده است. ما می‌خواستیم امتحان کنیم که آیا عمل ساده‌ای مانند جویدن آدامس می‌تواند به حل این موضوع کمک کند یا نه."

برای شرکت کنندگان در این تحقیق دو آهنگ «Play Hard» از دیوید گوتا و «Payphone» از گروه مارون 5 پخش شد؛ سپس از آن‌ها درخواست شد تا به آهنگ‌ها فکر نکنند و هرگاه این اتفاق افتاد، کلیدی را فشار دهند. کسانی که در حال جویدن آدامس بودند، کلید را بسیار کمتر از کسانی که به آن‌ها گفته شده بود کاری انجام ندهند، فشار دادند.

بیمن می‌گوید: "تداخل با قوه ناطقه درونی ما، با روش‌های پیچیده تری از جویدن آدامس، ممکن است بسیار موفق‌تر باشد. با این حال تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است."
این مقاله و پژوهش که "آیا می‌خواهید آهنگ‌های تکرار شونده را از خودآگاه خود برانید؟ آدامس بخرید!" نام دارد، در فصلنامه روانشناسی تجربی به چاپ رسیده است.

 

برگرفته از
آدامس جویدن
لینک کوتاه