سردیس‌های مجسمه ایستر بدن دارند!

نویسنده:

۰۳:۰۲:۰۶

باستان شناسان حدود ۸۸۷ عدد از این مجسمه‌های عظیم که به نام "آسموآی" شناخته می‌شوند را ثبت کرده‌اند، اما ممکن است تا ۱۰۰۰ عدد از آن‌ها هم در این جزیره وجود داشته باشند. جزیره ایستر در ۲۰۰۰ مایلی شرق شیلی قرار دارد و بیشتر این مجسمه ها متعلق به سال‌های ۱۱۰۰ تا ۱۶۸۰ میلادی هستند و از سنگ‌های آتشفشانی ساخته شده‌اند.

خبر بدن‌دار بودن این مجسمه‌ها برای ما تازه است، اما به نظر می‌رسد که این موضوع کشف تازه‌ای نیست. به گزارش اسناپس، عکس‌هایی از اکتشاف و حفاری از این مجسمه‌ها در سال ۲۰۱۲ پخش شده، و گفته می‌شود که باستان شناسان از وجود بدن این مجسمه‌ها از زمان حفاری‌های باستان شناسی که بر روی این جزیره بیش از یک قرن پیش و از سال ۱۹۱۴ آغاز شد، خبر داشته‌اند.

"جو آن ون تیلبرگ" مدیر پروژه مجسمه‌های جزیره ایستر به لایو ساینس می‌گوید: "150 مجسمه که تا شانه زیر خاک دفن شده‌اند در دامنه آتشفشان قرار دارند و زیباترین، معروف‌ترین و عکاسی‍ شده‌ترین مجسمه‌های موجود در جزیره ایستر هستند. این مسأله باعث شده که مردمی که عکس‌های بدن این مجسمه‌ها را ندیده‌اند، تصور کنند که این مجسمه‌ها فقط سر هستند و بدنی ندارند."
پخش عکس‌های حفاری دو عدد از این مجسمه در سال ۲۰۱۰ بود که علاقه ناگهانی به نیمه گمشده این مجسمه‌های باستانی را در اینترنت شعله ور کرد و ناگهان در سال ۲۰۱۲ مردم عکس این مجسمه‌ها را برای یکدیگر ایمیل کرده و باعث از کار افتادن وبسایت "پروژه مجسمه‌های جزیره ایستر" شدند.
"پروژه مجسمه‌های جزیره ایستر" که توسط تیلبرگ رهبری می‌شود، از سال ۲۰۰۰ آغاز شده و این اولین باری است که این مجسمه‌ها توسط تیمی از پژوهشگران که کاملا تمامی جزئیات حفاری را ثبت می‌کنند، بررسی می‌شوند.

برگرفته از
سرهای سنگی جزیره ایستر