حرکت یوگایی برای افزایش تعادل و تمرکز

نویسنده:

۱۱:۵۳:۵۷

طبق گفته یک مربی یوگا به نام Kent Katich، بایستی تمرکز کنید و نگاه خود را ثابت نگه‌دارید. این کار به میزان چشمگیری، ذهن را آرام می‌کند.
برای ایجاد تعادل، بایستی ماهیچه‌های اصلی مانند ماهیچه سرینی متوسط، ماهیچه اریب و عضله عرضی شکمی را درگیر کنید.

برای انجام این حرکت یوگا به دو بلوک همانند آنچه در ویدئو می‌بینید، نیاز خواهید داشت. دو بلوک را روی هم بگذارید. سپس یک دست خود را به بلوک‌ها تکیه داده و پای مخالف دست را به صورت افقی بلند کنید. دست دیگر خود را به سمت بالا بکشید. سعی کنید تمام وزن خود را روی پایی که روی زمین است بیندازید و تعادل خود را حفظ کنید.

برگرفته از
یوگا
لینک کوتاه

دیدگاه