پیوست 8؛ مکافات پس از فروش

نویسنده:

۱۰:۳۶:۵۴


ورودی پیوست، طبق معمول به سرمقاله و مقالات تعلق دارد: سرمقاله ای درباره «گرداب پیچنده و تکراری خدمات پس از فروش در ایران»، مقاله دبیر پیوست جهان درباره آدمهای وابسته به اس ام اس و مکالمه، مقاله دبیر تحریریه درباره رفتار مدیران دولتی درباره فعالیت های فناوری اطلاعات دوره قبل و مطلبی از مشاور توسعه کسب و کار فناپ با عنوان «جهان هوشمندتر»….


برگرفته از
پیوست
لینک کوتاه
برچسب ها