صدقه ریختن به پای اسکلت دایناسور!

نویسنده:

۱۰:۲۸:۲۹

بازدیدکنندگان این موزه سکه و اسکناس‌های پول خود را به زور از میان شیشه محافظ اسکلت یک دایناسور لوتوسائوروس به درون محفظه می‌اندازند و این کار، انتقاد بسیاری را برانگیخته است. اما این موزه، موضع راحت طلبانه‌ای را نسبت به این پدیده اتخاذ کرده است. یکی از مأموران امنیتی موزه به سادگی از این امر گذشته و می‌گوید: "بیشتر این پول‌ها اسکناس‌های 5 یا 10 یوآنی هستند و یا سکه‌هایی که بچه‌ها یا بزرگسالان به درون محفظه می‌اندازند. ما معمولا کاری به آن‌ها نداریم زیرا صدمه‌ای به نمایشگاه و یا به محفظه نمی‌زنند."

به نظر می‌رسد ژو یینگ مدیر موزه نیز با این مسأاله مشکلی ندارد؛ او بدون هر گونه نگرانی در مورد آسیب رسیدن به این اسکلت باستانی می‌گوید: "کسانی که اعتقادات خودشان را دارند، برای دستیابی به سلامتی و ثروت به درون محفظه صدقه می‌اندازند." در همین حال، باستان شناسان مسئولان موزه را به دلیل بی توجهی و بی مسئولیتی نسبت به حفظ و نگهداری اشیا موجود در موزه مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.

بعضی دیگر از بازدیدکنندگان، بی میلی و نارضایتی خود را از حرکت "غیر متمدنانه" صدقه دهندگان ابراز کرده‌اند؛ یکی از این بازدیددکنندگان به رسانه‌های چینی می‌گوید که این کار، ارزش فرهنگی موزه را پایین آورده و سطح نگاه مردم به کیفیت موزه‌ها و نمایشگاه‌ها را پایین می‌آورد.

چند روز پیش نیز تعدادی از بازدیدکنندگان بی توجه موزه چین، ستاره دریایی را در پی گرفتن یک عکس سلفی کشتند.

 

برگرفته از
صدقه
لینک کوتاه