حضور نادر بانوان سخنران در مراسم اپل، تیم‌کوک آغازگر تغییر

نویسنده:

۰۵:۳۱:۴۴

 
برای اولین بار در تاریخ این شرکت، طی کنفرانس دوشنبه دو نفر از سخنرانانی که روی سن رفتند، خانم بودند: جنیفر بایلی قائم مقام فروشگاههای آنلاین بینالمللی این شرکت و سوزان پرسکات، معاون بخش مدیریت و بازاریابی محصول اپل.
 
عدم تنوع جنسیتی و ملیتی در غولهای تکنولوژی این روزها بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار گرفته است. به طوری که شرکتهای عظیمی چون گوگل، اپل و پینترست به تازگی گزارشی در این زمینه منتشر کردهاند.
 
البته مدیرعامل اپل، آقای تیم کوک میداند که در این زمینه هنوز کارهای بسیاری باید انجام شوند. لذا چندی پیش اعلام کرد که اپل تلاش خواهد کرد تا با توان و اولویت بیشتری به دنبال ایجاد تنوع نیروی کار درون خود باشد.
 
کوک در مصاحبه با مشیبل در این خصوص میگوید: «ما ایمان داریم که تنوع جنسیت و ملیتی میتواند باعث تولید محصولات بهتری شود. و همانگونه که تمام تلاشمان تولید محصولاتی است که زندگی مردم را غنیتر سازند، بدون شک باید انرژی عظیمی را برای ایجاد تنوع درون نیروهایمان صرف کنیم. و این موضوع از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.»
 
و البته این مدیرعامل کنفرانس دوشنبهاش را شاهدی بر این مدعا و تلاشی در این زمینه میداند. به گونهای که در مراسم WWDC 2015 برای اولین بار دو نفر سخنران خانم روی سن رفتند. بایلی به معرفی قابلیتهای جدید ApplePay پرداخت و پرسکات هم دموی تازهای از اپلیکیشن News را به نمایش گذارد. برای اینکه دریابید چنین تغییری چقدر عظیم است، تنها کافی است  نگاهی به اینفوگرافیک زیر بیندازید:
برگرفته از
WWDC
لینک کوتاه