فسیل ماهی چهار پا برای نمایش در موزه به کانادا بازگردانده شد

نویسنده:

۰۴:۵۴:۳۷

فسیل از نوع ماهی «Tiktaalik» بوده و دارای یک سر تخت و گردن شبیه تتراپودها است و همچنین دارای باله، فلس و آبشش آن همانند ماهی است. کشف این نوع ماهی می‌‏تواند به طور چشمگیری به پیشرفت درک محققان از حیوانات ماقبل تاریخ کمک کند.

محققان آمریکایی فسیل را سال ۲۰۰۴ در جنوب جزیره‌‏ی الزمیر کشف کردند. مطالعات بعدی بر روی فسیل در جهت چگونگی تکامل مهره داران و حیوانات آبزی در جهت زندگی بر روی زمین صورت می‌‏گیرد.
«Tiktaalik» سر گروه نوع خاصی از ماهی یافت شده در قطب شمال است که به کمک دانشمندان آمریکایی به کانادا آورده شد.
«ادوارد تد دشولر»، یکی از این پژوهشگران، طی بیانیه‌‏ای گفت: «در حال حاضر تحقیقات اولیه ما رو به اتمام است، این فسیل به کانادا برای نمایش در موزه طبیعی کانادا و اکتشافات جدیدتر توسط دانشمندان در مورد تکامل زندگی فرستاده شد.»

این فسیل شامل حدود ۶۰ نمونه « Tiktaalik roseae»، با سه یا چهار قطعه شامل جمجمه، شانه‌‏ها، و باله است.
قرار است این نمونه در موزه در گاتینیو، کبک به نمایش گذاشته شود.
برگرفته از
Tiktaalik
لینک کوتاه

دیدگاه