خلق یک چشم با بادکنک

نویسنده:

۰۸:۱۲:۱۰

در این مطلب عکس‌هایی از یک تصویر گرافیکی از چشم را می‌بینید که با استفاده از 1252 عدد بادکنک ترسیم شده است. همان‌طور که می‌توانید در تصویر متحرک مشاهده کنید، اگر در زاویه درست قرار بگیرید، این بادکنک‌های آویزان شده، تصویر بزرگی از یک چشم را به تصویر می‌کشند. بهره بردن از خطای دید انسان، ترفند اصلی این هنر زیبا به شمار می‌رود.  
وقتی روبه‌روی این چیدمان قرار بگیرید، نمی‌توانید تشخیص دهید که این تصویر سه‌بعدی است و با بیش از یکهزار بادکنک مشکی درست شده است. 
برگرفته از
بادکنک
لینک کوتاه