رویای بوئینگ برای تامین نیروی موتور هواپیما با لیزر و شکافت هسته‌ای

نویسنده:

۰۱:۲۷:۴۷

حداقل، این چیزی است که بوئینگ به تازگی پتنت آن را در اداره پتنت و نام تجاری آمریکا به ثبت رسانده است.
 
هواپیماهای پیشرفته امروزی، از قبیل دریملاینر بوئینگ نیروی پیشرانه لازمشان را از موتورهای توربینی کسب میکنند. در این سیستم مجموعهای از توربینها و پرهها هوا را فشرده کرده و سوخت را مشتعل میکنند. اما موتور پیشنهادی جدید که فعلا تنها روی کاغذ و به صورت اسناد ثبت پتنت وجود خارجی دارد، قرار است کاملا متفاوت از این شیوه کار کند. در این موتور از اشعههای لیزر پر انرژی  برای تبخیر مواد رادیواکتیو درون محفظهای امن استفاده میشود. این عمل باعث وقوع زنجیرهای از واکنشهای گداخت هستهای میشود. از این انفجارها و شکافتهای هستهای نوترونهای پر انرژی آزاد میشود که برای به جلو راندن هواپیما مورد استفاده قرار میگیرند. و البته گرمای باقیمانده میتواند مهار شده و نیروی لازم برای توربینهای شارژ سیستم لیزر را تامین کند. این تقریبا به معنای تولید یک موتور خودکار با تامین نیروی درونی است که تا مدتها نیازی به سوختگیری ندارد.
 
بوئینگ امیدوار است در آینده از این سیستم برای تامین نیروی راکتها، موشکها و فضاپیماها هم استفاده شود.  به نظر میرسد که دانشمندان جدی و حرفهای با جدیت دنبال راهحلهایی فانتزی از میان داستانهای علمی-تخیلی برای مشکلات مهم دنیا هستند. شما دوست دارید نسخه کاربردی کدام اتفاقات فانتزی را در دنیای واقعی ببینید؟
 

 

برگرفته از
بوئینگ
لینک کوتاه

دیدگاه

0 دیدگاه برای “رویای بوئینگ برای تامین نیروی موتور هواپیما با لیزر و شکافت هسته‌ای”