چند وقت یک‌بار باید خود را وزن کنید؟

نویسنده:

۰۱:۲۳:۰۰

طبق یک تحقیق جدید که در نشریه Obesity منتشر شده است، محققی به نام Levitsky و همکارانش به ۱۶۲ نفر که قصد داشتند وزن خود را کاهش دهند، یک ترازو دادند. کل این گروه در یک جلسه معرفی شرکت داشتند. به نیمی از گروه تعلیماتی درباره پیگیری پیشرفتشان آموزش داده شد. این گروه می‌توانستند به روش دلخواه خود وزنشان را کاهش دهند،  اما به آن‌ها گفته شد که به یکباره ۱ درصد وزنشان را کاهش دهند و هر روز وزن خود را اندازه‌گیری کرده، روی یک جدول یادداشت نمایند.

زمانی که شرکت‌کنندگان ۱۰ درصد از وزن خود را کاهش دادند، به آن‌ها گفته شد تا به مدت یک سال همین وزن را حفظ کنند. کاهش ۱ درصد از وزن بدن بسیار راحت است؛ اما آنچه چالش‌برانگیز است حفظ وزن در همین حالت است. پیگیری وزن با کمک ترازو به این امر کمک می‌کند.

طبق نتیجه این تحقیق، اندازه‌گیری روزانه وزن فوق‌العاده مؤثر است. پس از گذشت یک سال، ۲۹ درصد افرادی که در گروه آموزش داده شده، قرار داشتند، ۵ درصد وزن خود را کاهش دادند؛ اما تنها ۱۰ درصد گروه دیگر توانستند کاهش وزن داشته باشند. پس از دو سال، شرکت‌کنندگانی که وزن خود را پیگیری می‌کردند، در حفظ وزن خود نیز بهتر عمل کردند.

 

برگرفته از
وزن
لینک کوتاه

دیدگاه