پرینت سه‌بعدی استخوان جناغ سینه و دنده‌ها برای بیمار سرطانی

نویسنده:

۰۵:۳۹:۰۸

به‌کارگیری فناوری پرینت سه‌بعدی در دنیای پزشکی به متخصصین اجازه می‌دهد بخش‌هایی از بدن را به صورت سه‌بعدی بسازند و در بدن بیماران مورداستفاده قرار دهند. در جدیدترین مورد، استخوان جناغ سینه و دنده‌های یک مرد ۵۴ ساله به صورت سه‌بعدی ساخته شد.

یک شرکت فعال در حوزه پزشکی به نام Anatomics و کارخانه پرینت سه‌بعدی شرکت CSIRO نوعی فناوری موردنیاز برای پرینت سه‌بعدی استخوان جناغ سینه و دنده‌ها از جنس تیتانیوم را ابداع کردند. در این نمونه، چندین استخوان از قفسه سینه بیمار مبتلا به سرطان خارج شده بود. در نتیجه از استخوان جناغ سینه و دنده‌های تیتانیومی که با استفاده از فناوری پرینت سه‌بعدی ساخته شده بودند، استفاده شد.

جراح این بیمار با موفق دانستن این جراحی اظهار داشت: «باید بگویم این اولین باری است که استخوان جناغ سینه به صورت سه‌بعدی و از جنس تیتانیوم برای این بیمار ساخته شده است». این بدین معنی است که به جای استفاده از یک ورقه تیتانیومی، بخش پیوندی واقعاً قبل از ساخت، طراحی و ابداع شد. این امر باعث شد به راحتی جا شود و با بدن بیمار مطابقت داشته باشد.

 

برگرفته از
پرینت سه‌بعدی
لینک کوتاه

دیدگاه