با این روش راه رفتن، ۲۰ درصد بیشتر کالری بسوزانید

نویسنده:

۰۱:۳۹:۳۴

طبق یک تحقیق جدید، راه رفتن با سرعت‌های مختلف در مقایسه با راه رفتن با سرعت یکنواخت، می‌تواند ۲۰ درصد کالری بیشتری بسوزاند. این نخستین تحقیقی است که انرژی موردنیاز سوخت‌وساز به هنگام تغییر سرعت راه رفتن را ارزیابی می‌کند. تحقیقات قبلی تنها بر روی راه رفتن با سرعت یکنواخت تمرکز کرده بودند.

طبق گفته متخصصین مهندسی در دانشگاه اوهایو، شاید میزان کالری را که روزانه تا ۸ درصد می‌سوزانیم، دست‌کم می‌گیریم؛ زیرا کاری که بدن به هنگام آغاز راه رفتن و توقف آن انجام می‌دهد، در نظر نمی‌گیریم.

به منظور تست این نظریه، محققان به داوطلبان گفتند روی تردمیل جست‌وخیز کنند و گاهی سریع به سمت جلو و گاهی آهسته به سمت عقب دستگاه راه بروند. تحقیقات قبلی میزان کالری‌هایی که به هنگام تغییر دستی سرعت تردمیل سوزانده می‌شد، اندازه‌گیری کرده بودند. با این حال محققان این تحقیق توضیح می‌دهند که آن آزمایش‌ها راه رفتن عادی زندگی روزمره را منعکس نمی‌کنند؛ زیرا بخشی از کار بر عهده دستگاه تردمیل بوده است.

این تحقیق نشان می‌دهد که برای سوزاندن کالری بیشتر، بایستی سرعت راه رفتن خود را مدام آهسته و تند کنید. افزایش سرعت به مدت یک دقیقه و با فاصله ۵ دقیقه یک‌بار، مطمئناً میزان کالری‌های سوزانده شده را افزایش می‌دهد. این نوع تغییر سرعت که در این تحقیق مطرح شده، بسیار پایدارتر و مداوم‌تر است و به جای چند دقیقه فاصله، چند ثانیه فاصله وجود دارد.

برای افزایش میزان کالری‌هایی که می‌سوزانید بایستی از راه رفتن عادی خود اجتناب کنید. به عنوان مثال، به کنار راه بروید، بدون حرکت دادن دست‌ها راه بروید، به هنگام راه رفتن دست‌ها را عریض‌تر باز کنید، در خط مستقیم راه نروید و جست‌وخیزهای کوچک داشته باشید.

اگر می‌خواهید نتیجه‌ای مشابه این تحقیق به دست آورید، ۳ ثانیه راه بروید، بایستید، چند ثانیه راه بروید، بایستید و همین‌طور ادامه دهید. توقف و آغاز نیز همانند تغییر سرعت راه رفتن، کالری بیشتری می‌سوزاند.

طبق گفته سرپرست گروه، هدف از این تحقیق، کشف ساز‌وکار بنیادین راه رفتن بود. همچنین محققان می‌خواستند بدانند انواع مختلف راه رفتن روی کالری سوزانده شده چه تأثیری دارد.
 

برگرفته از
راه رفتن
لینک کوتاه

دیدگاه