Halo 5: Guardians هم‌اکنون قابل پری-دانلود است + لیست اچیومنت‌های بازی منتشر شد

نویسنده:

۱۰:۳۶:۲۶

هم‌اکنون فایل نصبی این بازی از طریق استور خود ایکس‌باکس ثابل دانلود است و آن دسته از افرادی که بهای دانلود آن را از پیش پرداخت کرده بودند میتوانند فایل ۶۰ گیگی آن را دانلود کرده و تا رسیدن موعد عرضه بازی صبر کنند.
هم چنین به تازگی لیستی از اچیومنت‌های این بازی منتشر شده است که می‌توانید آن را در پایین مشاهده کنید ( خطر اسپویل شدن بخشی از داستان بازی ) :
 
 
Into the Fire
به پایان رساندن مرحله اول
۱۰
Argent Moon
به پایان رساندن مرحله دومم
۱۰
Glasslands
به پایان رساندن مرحله سوم
۱۰
Roots of the Earth
به پایان رساندن مرحله چهارم
۱۰
Stolen Gauntlet
به پایان رساندن مرحله پنجم
۱۰
Escape
به پایان رساندن مرحله ششم
۱۰
Together Again
به پایان رساندن مرحله هفتم
۱۰
Swords
به پایان رساندن مرحله هشتم
۱۰
Old Bones
به پایان رساندن مرحله نهم
۱۰
Breakthrough
به پایان رساندن مرحله دهم
۱۰
Stormbound
به پایان رساندن مرحله یازدهم
۱۰
Civil War
به پایان رساندن مرحله دوازدهم
۱۰
Reclamation
به پایان رساندن مرحله سیزدهم
۱۰
A New Dawn
به پایان رساندن مرحله چهاردهم
۱۰
Sentinels
به پایان رساندن مرحله پانزدهم
۱۰
Legacy
تمام کردن بازی برروی درجه سختی نرمال
۱۰
Heroes Rise
تمام کردن بازی برروی درجه سختی هروئیک
۴۰
Forging a Legend
تمام کردن بازی برروی درجه سختی لجندری
۶۰
Lone Wolf
تمام کردن بازی برروی درجه سختی لجندری فقط به وسیله خودتان
۱۰۰
My Rules
تمام کردن یک مرحله با درجه سختی هروئیک و سه جمجه فعال
۲۰
One for All
تمام کردن یک مرحله کو-آپ بازی برروی درجه سختی هروئیک
۱۰
All for One
کامل کردن تمامی مراحل کو-آپ برروی درجه سختی هروئیک
۴۰
Conspiracy Theory
پیدا کردن و بدست آوردن یک قطعه اینتل
۱۰
Hunt the Truth
پیدا کردن و به دست آوردن تمامی قطعات اینتل
۴۰
Gravedigger
پیدا کردن و به دست آوردن یک جمجمه
۱۰
Gravelord
پیدا کردن و به دست آوردن تمام جمجمه ها
۴۰
Your Team is Your Weapon
دستور داد به هم تیمی‌های خود در Orisis
۱۰
Enemy of my Enemy
کمک کردن به ژنرال الایت برای شارژ کردن در کوهستان Orisis
۱۰
I Thought I’d Lost You
فرار کردن از دست شکارچیان در آزمایشگاه و مبارزه با آنان در قالب تیم آبی
۱۰
On My Mark
کمک کردن به هم تیمی‌های الایت در تیم آبی
۱۰
Going the Distance
تمام کردن بخش Glassed بدون سوار شدن هر وسیله ای
۱۰
Shoot from the Hip
تمام کردن مرحله Glassed در کو-آپ بدون اینکه پلیری از اسمارت لینک استفاده کند
۱۰
Waiting on You
کشتن دشمنی که آرمورخود را تعمیر کرده است
۱۰
Maverick
کشتن ۳۰ دشمن بوسیله وسایل نقلیه در مراحل کو-آپ
۱۰
Savior
زنده نگه داشتن ده کارگر معدن در آسانسور برروی درجه سختی هروئیک
۱۰
Fire Drill
تمام کردن Evacuation تا ساعت ۱۸ بدون مردن در درجه سختی هروئیک
۱۰
No Witnesses
منفجر کردن فانتوم در کمپ کاوننت‌ها در درجه سختی هروئیک
۱۰
No Knock Raid
تخریب ۱۰ دیوار یا زمین درSwords of Sanghelios
۱۰
Preying Mantis
تمام کردن کو-آپ Swords of Sanghelios  در درجه سختی هروئیک
۱۰
Kraken Lackin’
تمام کردن خطوط دشمن
۱۰
Emergency Boarding Procedures
فرار ازDoomed Kraken بوسیله پرش برروی فانتومی که بوسیله یک اسپارتان هدایت می‌شود
۱۰
Death from Above
کشتن یک گرانت و له کردن یک گریت بوسیله Ground Pound در Battle Of Sunaion
۱۰
Worms Don’t Surf
پرتاب کردن دو شکارچی به داخل دریا در  Battle of Sunaion
۱۰
Tank Still Beats Everything
تمام کردن مرحله سیزدهم بدون از دست دادن عقرب در درجه سختی لجندری
۱۰
Rolling Thunder
کنترل کردن چهار وسیله نقلیه بطور همزمان در مرحله ۱۳م در درجه سختی هروئیک
۱۰
Harbinger
تمام کردن درجه سختی Breaking On Legendry بدون مردن
۱۰
Prison Break
کشت همزمان دو واردن در درجه سختی Breaking on Heroic
۱۰
Icy Cool
از کار انداختن یک یک منبع نیرو خارجی در گاردینز برروی درجه سختی هروئیک
۱۰
Double Stuff
از کار انداختن دو منبع نیرو بطور همزمان در گاردینز برروی درجه سختی هروئیک
۱۰
Cry Havoc
کامل کردن سه مسابقه Warzone
۱۰
Bringing in the Big Guns
درخواست REQ بطوری که حداقل پنج انرژی یا بیشتر مصرف کند
۱۰
Go for the Gold
باز کردن یک بسته با درجه گلد
۱۰
Top of the Food Chain
کشتن یک باس لجندریه Warzone
۳۰
Warlord
بردن یک مسابقه برروی یکی از سه نقشه اصلی Warzone
۲۰
Castle Crasher
کامل کردن پنج مسابقه Stronghold
۲۰
Off to the Races
کامل کردن پنج مسابقه Breakout
۲۰
Flag Monger
کامل کردن پنج مسابقه فتح پرچم
۲۰
Spartan Decimation
کامل کردن پنج مسابقه Slayer
۲۰
Valor Recognized
بدست آوردن مقام در یک مسابقه Skill Rating
۲۰
Your Style
عوض کردن آرمور یک اسپارتان در Spartan Hub
۱۰
Raise Your Banner
عوض کردن نشان در ID کارت اسپارتانتان
۱۰
Make Your Mark
عوض کردن سرویس تگ در ID کارت اسپارتانتان
۱۰
Gamemaster
بوجود آوردن و سیو کردن یک کاستوم گیم در War Games
۱۰
Benchwarmer
مشاهده یک مسابقه به عنوان تماشاچی
۱۰
 

عنوان Halo 5: Guardians بطور انحضاری در تاریخ ۲۷ اکتبر برای کنسول XOne منتشر خواهد شد.
 

برگرفته از
Halo 5: Guardians
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.