اقدامات اولیه به هنگام بروز خفگی در کودکان

نویسنده:

۰۳:۴۵:۲۱

به هنگام بروز خفگی در کودک، اگر

  • کودک بی‌هوش شده
  • چیزی مجرای هوای کودک را مسدود کرده و کودک نمی‌تواند نفس بکشد
  • کودک خس‌خس می‌کند یا نفس‌نفس می‌زند
  • کودک نمی‌تواند گریه کند، حرف بزند یا صدا بدهد
  • صورت کودک آبی شده است
  • گلوی خود را محکم و به طور ناگهانی گرفته است
  • دچار اضطراب و وحشت شده است

با اورژانس تماس بگیرید.
زمانی که منتظر رسیدن اورژانس هستید، اقدامات زیر را انجام دهید:


اگر کودک بی‌هوش شده:

۱. کودک را روی زمین دراز کرده و احیای قلبی ریوی را آغاز کنید.
احیای قلبی‌ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز در فردی که هوشیاری خود را از دست داده، انجام می‌شود تا گردش خون و تنفس به طور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبه‌خودی بیمار برقرار شود. اگر فرد دارای ضربان است ولی دچار قطع تنفس شده باید با تنفس مصنوعی دهان‌به‌دهان ادامه داد. قبل از این کار، اگر شی‌ای داخل دهان کودک وجود دارد و شما آن را می‌بینید، شی‌ء را خارج کنید.


برای کودکی که کمتر از ۱ سال سن دارد، هوشیار است؛ اما نمی‌تواند نفس بکشد:

۱. کودک را طوری روی بازوی خود قرار دهید که صورتش به سمت پایین باشد. نیم‌تنه پایین کودک را بالاتر از سر قرار دهید.
۲. از دست آزاد خود استفاده کنید و بین شانه‌های کودک ۵ بار ضربه بزنید.
۳. کودک را برگردانید و همچنان سر و گردنش را بگیرید. اگر هنوز شی داخل دهانش خارج نشده، مرحله ۴ را انجام دهید.
۴. کودک را روی سطح محکمی بگذارید. می‌توانید همچنان از بازوی خود به عنوان سطح استفاده کنید. ۲ الی ۳ انگشت خود را در مرکز استخوان جناغ سینه بگذارید و حداکثر ۵ بار به آرامی فشار دهید. تا زمانی که شی‌ء بیرون بیاید یا کودک بی‌هوش شود، مراحل ضربه به پشت و فشار به قفسه سینه را تکرار کنید. اگر کودک همچنان نمی‌تواند نفس بکشد، انگشت شست دست خود را وارد دهانش کنید و دندان یا لثه پایین را بگیرید. بدین طریق فک کودک بالا می‌رود و می‌توانید به دنبال شی بگردید و مجرای هوای وی را باز کنید. تا زمانی که دید کاملی از شی‌ء موردنظر ندارید، سعی نکنید آن را بیرون بکشید؛ زیرا ممکن است شی‌ء را پایین‌تر هل دهید.
۵. اگر لازم بود، از روش احیای قلبی‌ریوی استفاده کنید. اگر کودک بی‌هوش شد، از این روش استفاده کنید و شی‌ء را خارج نمایید.


برای کودکانی که بیشتر از ۱ سال سن دارند و هوشیار هستند:

۱. پشت سر کودک بایستید و دست‌های خود را دور کمرش بپیچید. به طوری که مشت شما روی ناف کودک قرار گیرد.
۲. سعی کنید شی‌ء را بیرون بکشید. مشت خود را به سرعت به سمت داخل و خارج فشار دهید. تا زمانی که شی‌ء بیرون بیاید، این روش را ادامه دهید.
۳. در صورت نیاز از احیای قلبی‌ریوی استفاده کنید. اگر کودک بی‌هوش شد، کودک را روی زمین دراز کرده و احیای قلبی‌ریوی را آغاز کنید. اگر شی‌ء را می‌بینید، آن را خارج کنید. تا زمانی که شی‌ء را داخل دهان کودک مشاهده نکرده‌اید، از انگشت خود استفاده نکنید.

 

برگرفته از
خفگی در کودکان
لینک کوتاه

دیدگاه

0 دیدگاه برای “اقدامات اولیه به هنگام بروز خفگی در کودکان”