لپ‌تاپ شیمی ناسا چیست؟

نویسنده:

۰۵:۰۱:۲۷

لپ‌تاپ شیمی (Chemical Laptop) ناسا یک جعبه مستطیلی شکل است؛ اما در واقع یک آزمایشگاه شیمی قابل‌حمل و خودکار است که می‌توان آن را داخل گردشگران آینده ناسا قرار داد.

این لپ‌تاپ شیمی یک هدف اصلی دارد؛ یافتن مولکول‌های مرتبط با زندگی. این لپ‌تاپ به منظور پیدا کردن آمینواسیدها و اسیدهای چرب طراحی شده که بخش اصلی پروتئین‌ها و غشاهای سلولی روی زمین هستند.

نمونه‌هایی که از مریخ یا جاهای دیگر جمع‌آوری می‌شوند، بایستی قبل از تجزیه‌وتحلیل در آب حل شوند. لپ‌تاپ شیمی از چیزی استفاده می‌کند که محققان آن را شبیه دستگاه اسپرسوساز می‌دانند که نمونه‌ها را داخل آب حل کرده و گرم می‌کند. رنگ‌ها و مواد شیمیایی دیگری نیز برای کمک به مشخص کردن مولکول‌های موجود در نمونه‌ها به کار خواهند رفت. همچنین تمام چیزهای به‌دست‌آمده از طریق یک لیزر که در این دستگاه تعبیه شده، تجزیه‌وتحلیل خواهد شد.

با این حال، این ابزار علاوه بر این که می‌گوید آیا آمینواسید یا اسیدهای چرب در یک سیاره خارجی وجود دارد یا خیر، اطلاعات بیشتری فراهم می‌آورد که به محققان کمک می‌کند بفهمند آیا این آمینواسیدها از یک نوع زندگی به دست آمده‌اند یا خیر.

یک آمینواسید خاص می‌تواند هم به شکل راست‌دست و هم به شکل چپ‌دست باشد. این دو شکل که انانتیومر نامیده می‌شوند، خواص فیزیکی یکسانی دارند؛ اما در واقع تصاویر برعکس یکدیگر هستند. روی زمین، زندگی طوری تکامل یافته که از شکل چپ‌دست استفاده کند. بسیاری از عکس‌العمل‌های بیولوژیکی چپ‌دستی یک مولکول را حفظ می‌کنند. با این حال، کاملاً ممکن است که آمینواسیدهای راست‌دست بر زندگی در سیاره‌های دیگر غلبه کرده باشند. آنچه غیرممکن است استفاده یک شکل از زندگی فضایی از ترکیب مساوی این دو است. اگر این طور باشد، مولکول‌ها متعلق به موجود زنده نیستند.
 
برگرفته از
NASA
لینک کوتاه