۴ حرکت کششی برای تسکین درد گردن

نویسنده:

۰۴:۵۲:۲۰

این تمرین‌ها را می‌توانید به صورت درازکش یا نشسته انجام دهید.

تمام حرکات را زمانی شروع کنید که گردن در خط وسط قرار گرفته است. سرتان باید در وسط قرار گیرد و به سمت جلو، عقب یا کنار خم نشده باشد. شما می‌توانید این تمرین‌ها را به صورت درازکش یا نشسته انجام دهید.

کشش خمش- از چانه تا قفسه سینه
۱. به آرامی سرتان را به سمت جلو خم کنید، به طوری که چانه به قفسه سینه نزدیک شود.
۲. زمانی که کشش را پشت گردنتان احساس کردید، متوقف شوید.
۳. به مدت ۲۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۴. به حالت شروع برگردید.
۵. این کار را ۴ بار انجام دهید.

کشش انبساط- از چشم تا آسمان
۱. به آرامی سرتان را به سمت عقب خم کنید، به طوری که چشم‌ها به سوی آسمان باشند.
۲. زمانی که کشش را در قسمت جلوی گردن حس کردید، متوقف شوید.
۳. به مدت ۲۰ ثانیه در این حالت منتظر بمانید.
۴. به حالت اول باز گردید.
۵. این کار را ۴ بار تکرار کنید.

چرخش- از یک سو به سوی دیگر
۱. به آرامی سر خود را به سمت چپ بچرخانید، گویی از روی شانه به کسی نگاه می‌کنید.
۲. زمانی که در سمت راست گردن کشش را احساس کردید، متوقف شوید.
۳. به مدت ۲۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۴. به حالت اول برگردید.
۵. این کار را ۴ بار تکرار کنید.
۶. این مراحل را برای سمت راست نیز انجام دهید.

خمش پهلویی- از گوش تا شانه
۱. گردن خود را به ‌آرامی طوری خم کنید که گوش سمت چپتان به شانه چپ بخورد.
۲. زمانی که کشش را در سمت راست گردن احساس کردید، متوقف شوید.
۳. ۲۰ ثانیه در این حالت بمانید.
۴. به حالت اول بازگردید.
۵. مراحل مذکور را برای سمت راست نیز انجام دهید.
۶. این تمرین را برای هر سمت ۵ بار تکرار کنید.

 

برگرفته از
تسکین درد گردن
لینک کوتاه

دیدگاه

0 دیدگاه برای “۴ حرکت کششی برای تسکین درد گردن”