بزرگترین آپدیت نسخه کنسولی ماینکرفت بزودی منتشر می‌شود

نویسنده:

۰۹:۱۸:۵۵

موجانگ درخصوص آپدیت 1.8.8 نسخه کنسولی ماینکرفت اطلاعاتی را منتشر کرد که به شرح زیر است:
آیتم های جدید:
Armour Stand ، Raw Rabbit، Cooked Rabbit، Rabbit Stew، Raw Mutton، Cooked Mutton، Rabbit’s Foot، Rabbit Hide، Potion of Leaping، Potion of Water Breathing, Salmon، Cooked Salmon ، Clownfish، Pufferfish، Blue Orchid, Allium، Azure Bluet، Tulips، Oxeye Daisy، Sunflower، Lilac، (به جای رز) Poppy ، Rose Bush، Peony، Double Tall Grass، Large Ferns ، Prismarine Crystals، Prismarine
 
آیتم‌های جدید برای بخش Creative:
Rabbit Spawn Egg، Endermite Spawn Egg و Guardian Spawn Egg
 
بلاک‌های جدید:
Podzol، Granite، Polished Granite، Andesite، Polished Andesite، Diorite، Polished Diorite، Prismarine، Dark Prismarine، Prismarine Bricks، Red Sand، Red Sandstone، Smooth Red Sandstone، Chiseled Red Sandstone، Red Sandstone Stairs، Sea Lanterns، Wet Sponge، Slime Blocks، Coarse Dirt، Packed Ice، Acacia Saplings، Dark Oak Saplings
 
موجودات جدید:
Endermite، Guardian، Elder Guardian، Rabbit و Chicken Jockey
 
زیست‌گاه‌های جدید:
Mesa، Mega Taiga، Roofed Forest، Birch Forest، Forest, Savanna، Extreme Hills+، Deep Ocean، و Snowless Taiga
 
موجانگ اعلام کرده است این اطلاعات شامل تمامی تغییرات این آپدیت نمی‌شود و درواقع موارد بسیار زیادی وجود دارد که با منتشر شدن آپدیت مشخص خواهند شد.
 

 

برگرفته از
آپدیت
لینک کوتاه