برخورد‌دهنده هادرونی بزرگ نیاز به قطع ۹۰۰۰ کابل قبل از ارتقا دارد

نویسنده:

۰۱:۲۹:۲۷

" پروژهای چهار ساله "
مادربرد Motherboard گزارش میدهد که مهندسین CERN قبلا کابلهای منسوخی را در زمان انجام ارتقاها جاگذاشتهاند، اما این کابلهای بلااستفاده حالا سر راه قرار گرفتهاند. این به این معنا میباشد که مهندسین لازم است  ۹۰۰۰ کابل را، در یکی از پیچیدهترین مجموعه جهان، بصورت دستی قطع کنند. 

کابلها به عنوان  بخشی از پروژهی ارتقا انژکتورهای LHC (برخورددهنده هادرونی بزرگ) CERN، برنامهریزی شده برای ۲۰۱۹،برداشته میشوند. سه انژکتور، که در شتاب دادن به ذرات قبل از وارد شدن به برخورددهنده کمک میکنند، هرکدام حدودا دارای ۳۰۰۰ کابل بلااستفادهاند. گروهی ۶۰ نفره از مهندسین پیش از شروع طرح قطع آنها در زمان "توقف فنی" در پایان این سال، با استفاده از بانک اطلاعاتی و بررسیهای حضوری، شناسایی این کابلها را آغاز کرده است. قطع کردن کامل این کابلها چهار سال طول خواهد کشید. 

همانطور که مادربرد گزارش میدهد، کشیدن کابل اشتباه میتواند به مشکلی بزرگ با برخورددهنده ختم شود. یکجوری شبیه به خنثی کردن بمب به نظر میرسد، کابل درست رو قطع کن و همه چیز حله، اما اگر کابل غلط رو قطع کنی، در این مورد ممکنه یک دستگاه بسیار گرانقیمت بسیار شکسته تو دستهای خودت داشته باشی. 
 

 

برگرفته از
CERN
لینک کوتاه

دیدگاه