هشدار به دارندگان آیفون! تاریخ ۱/۱/۱۹۷۰ موبایل شما را نابود می‌کند

نویسنده:

۰۴:۰۶:۱۲

در صورت چنین اتفاقی موبایل شما از کار می‍افتد و حتی شرکت اپل هم نمی‍تواند شما را کمک کند، و تنها راه علاج خریدن یک موبایل دیگر است.

به گزارش سایت "آرت تکنیکا"، شاید دلیل این اتفاق، تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۰ سال ساخت "یونیکس" باشد و در صورتی که موبایل خود را با این تاریخ تنظیم کنید باتری موبایل کاملا از کار می‌افتد.

زک استرلی، کاربر یوتیوب، به شما نشان می‌دهد که عملا چه اتفاقی برای موبایل شما می‌افتد. 

خوشبختانه این کاری نیست که شما تصادفا بتوانید انجام دهید، و برای به عقب کشیدن موبایل خود شما باید وقت زیادی را صرف کنید. اما ممکن است که بخواهید این کار را از روی کنجکاوی انجام دهید!

برگرفته از
هشدار
لینک کوتاه

دیدگاه

0 thoughts on “هشدار به دارندگان آیفون! تاریخ ۱/۱/۱۹۷۰ موبایل شما را نابود می‌کند”

up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.