چرا باگ ۱۹۷۰ آیفون شما را خراب می کند

نویسنده:

۰۵:۲۰:۵۱

اسکات درس کوتاهی  از زمان در Unix برای توضیح دادن اینکه او فکر میکند که چرا این اتفاق رخ میدهد به ما میگوید: برای آیفون شما زمان به عنوان یک عدد صحیح واحد نمایش داده میشود که نشانگر تعداد ثانیهها از ۱۹۷۰ میباشد. اگر زمان را به اول ژانویه ۱۹۷۰ برگردانید این مقدار ۰ میشود، که این به خودی خود مشکلی را ایجاد نمیکند، اگر تلفن سعی کند زمانی پیش از آن را نمایش دهد، به عنوان مثال یک پیامک که چند ساعت قبل دریافت کردهاید، یک عدد منفی را تولید میکند، که باعث توقف سیستم یا کرَش میشود. 

این تنها یک فرضیه میباشد،  اپل هنوز دلیل باگ را تایید نکرده و احتمالا هیچ وقت نمیکند، با این وجود، ویدئو اسکات ارزش دیدن را دارد، هم از نظر درسی در رابطه با اینکه کامپیوترها زمان چگونه تعبیر میکنند و هم به عنوان داستانی اخطارآمیز برای برنامهنویسان در همهجا. 

اگر گوشی خود را خراب کردید، خبر خوش این است که برای همیشه خراب نشده: یا باید بگذارید که باتری آن کاملا خالی شود (راه حل کُند)، تلفن را باز کنید و باتری را قطع و وصل کنید (راه حل ترسناک) یا یک بروز رسانی سیستم عامل انجام دهید (راه حل بسیار سخت). یا، به اپل استور بروید و از آنها خواهش کنید که به شما نخندند. 
 

 

برگرفته از
باگ ۱۹۷۰
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه