این تفنگ اسباب‌بازی توپ‌های پلاستیکی را با سرعت ۱۰۹ کیلومتر بر ساعت پرتاب می‌کند

نویسنده:

۱۱:۵۳:۴۶

یک تفنگ جدید توپهای پلاستیکی را با سرعت ۱۰۹ کیلومتر بر ساعت پرتاب میکند هزبرو Hasbro این را در نمایشگاه اسباببازی نیویورک هفته گذشته اعلام کرد. 
به ما گفته شده که تیر خوردن توسط یکی از این تفنگها دردی ندارد؛  هیچکدام از ما برای تجربه دست اول تیر خوردن از این تفنگ داوطلب نشدیم. توپها از مواد نرم پلاستیکی ساخته شدهاند و به ما گفته شده که به هدف کبودی یا آسیب نمیرسانند. توپ ها ارتجاعی هستند در نتیجه به هرچه بخورند برمیگردند. 

تفنگ به خودی خود خیلی سنگین و بزرگ است بخصوص که ۴۰ توپ پلاستیکی را حمل میکند. هزینه این تفنگ دو دستی در زمان فروش آن در پاییز ۶۹.۹۹ دلار خواهد بود. 

ما تمام خواهر و بردار بزرگتر خود را در فکر و دعاهای خود خواهیم داشت و فراموش نکنید که این فقط یک دوره گذرا ست. 

 

برگرفته از
تفنگ اسباب‌بازی
لینک کوتاه