جشنواره شیوا گاجان

نویسنده:

۱۱:۵۰:۳۸

جشنواره گاجان (Shiva Gajan) حدود یک هفته برگزار می‌شود و در هفته آخر ماه کویترو (آخرین ماه سال در تقویم بنگالی از اواسط مارس تا اواسط آوریل) آغاز می‌گردد. افرادی که در این جشنواره شرکت می‌کنند به عنوان سانیاسا یا هوتکا شناخته می‌شوند. تمام افراد اعم از مرد و زن می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. تاریخچه کامل این جشنواره مشخص نیست. طرح اصلی این جشنواره، دستیابی به رضایت از طریق درد غیرجنسی، فداکاری و ایثار است.
در این جشنواره افراد شرکت‌کننده قربانی‌هایی را ارائه می‌کنند و کارهایی برای فداکاری انجام می‌دهند. این افراد امیدوارند مورد لطف خدای هندی شیوا قرار بگیرند  و بدین طریق مطمئن می‌شوند آرزوهایشان برآورده می‌شود. همچنین این جشنواره نمادی از پایان سال بنگالی است.

یکی از افراد شرکت‌کننده که بدنش را رنگ کرده، برای عکاس ژست گرفته و منتظر اجرای برنامه خود در مراسم خاص این جشنواره است.

یکی از افراد شرکت‌کننده با بدنی رنگی سیگار می‌کشد و برای اجرای خود در مراسم آماده می‌شود.


دو نفر از شرکت‌کنندگان برای اجرای خود آماده می‌شوند.


قبل از شروع مراسم جشنواره شیوا گاجان، زنی از شرکت‌کنندگان در مراسم طلب آمرزش می‌کند.


شرکت‌کنندگان با بدن‌های رنگی آماده پوشیدن ساری (لباس زنان هندو) می‌شوند.


شرکت‌کنندگان بدن خود را رنگ می‌کنند تا در مراسم شیوا گاجان شرکت کنند.


یک مرد مقدس هندو پای خود را روی سر کودک گریانی قرار داده است. این کار بخشی از مراسم شیوا گاجان محسوب می‌شود.


یک مرد مقدس هندو از روی نوزادی رد می‌شود.


مردان مقدس هندو با پاهای خود کودکانی را که دراز کشیده‌اند، لمس می‌کنند تا آن‌ها را مورد آمرزش قرار دهند. این کار طی فرآیندی مذهبی انجام می‌شود که نماد جشنواره شیوا گاجان است.


یک مرد مقدس هندو به سمت در یک معبد آتش پرتاب می‌کند. این کار به عنوان اختتامیه فرآیند مذهبی در جشنواره شیوا گاجان انجام می‌شود.


کودکان دراز کشیده‌اند تا توسط مردان مقدس هندویی که از روی آن‌ها رد می‌شوند، مورد آمرزش قرار بگیرند.


مردان مقدس هندو با پاهای خود پسربچه‌ای را لمس می‌کنند.


یکی از شرکت‌کنندگان در حال حمل جمجمه یک انسان است.


صورت رنگین یک دختر هندو که قرار است در مراسم جشنواره شیوا گاجان نقش داشته باشد.


یکی از شرکت‌کنندگان بقایای یک انسان را حمل می‌کند.


یکی از شرکت‌کنندگان به شکل خدای هندوی شیوا لباس پوشیده تا در مراسم شیوا گاجان نقش خود را اجرا کند.


شرکت‌کنندگان در حال حمل جمجمه‌های انسان در جشنواره شیوا گاجان هستند.

 

برگرفته از
جشنواره شیوا
لینک کوتاه