شهر زباله‌ها

نویسنده:

۱۰:۱۸:۵۲


وسیله نقلیه‌ای زباله‌های نزدیک کارخانه بازیافت کوچکی را از مقابل دیوارهای نقاشی شده خانه‌ها حمل می‌کند.

دو الاغ، گاری زباله‌ها را در امتداد خیابانی در منطقه‌ای معروف به «شهر زباله‌ها»، می‌کشند.
پسری از بین زباله‌های تخلیه شده در نزدیکی کارخانه بازیافت در منطقه معروف به «شهر زباله‌ها» در قاهره مصر راه می‌رود.
مردی به نقاشی‌هایی که روی دیوار خانه‌ها کشیده شده است، نگاه می‌کند.
کارگری زباله‌های تخلیه شده در نزدیکی کارخانه بازیافت را جستجو می‌کند.
کارگران در کارخانه بازیافت کوچکی دیده می‌شوند.
کارگری در نزدیکی کارخانه بازیافت از بین زباله‌های تخلیه شده، چیزهایی بر می‌دارد.
نقاشی کشیده شده بر روی دیوار خانه‌ها در شهر زباله‌ها توسط هنرمندی فرانسوی-تونسی به نام ال سید.
کیسه‌های زباله روی بالکن یک ساختمان که بخشی از نقاشی روی دیوار خانه را تشکیل می‌دهد، رها شده‌اند.
زنی در بالکن دیده می‌شود که نزدیک بخشی از نقاشی روی دیوار خانه است.
کیسه‌های زباله بر روی پشت بام یک ساختمان که بخشی از نقاشی روی دیوار خانه‌ها را تشکیل می‌دهد، رها شده‌اند.
مردی که کارش دسته‌بندی کردن زباله‌ها است، عکسی از خانه‌های شهر زباله‌ها را نشان می‌دهد.
اثر هنری ال سید بر روی دیوار خانه‌ها.
پسربچه‌ها در نزدیکی محل تخلیه زباله فوتبال بازی می‌کنند.

 

برگرفته از
قاهره
لینک کوتاه