آیا استفاده از تلفن همراه باعث سرطان مغز می شود؟

نویسنده:

۰۹:۲۲:۱۱

اگر چه تمام تحقیقاتی که در این زمینه تاکنون ارائه شد به هیچ عنوان نتوانست ارتباط میان استفاده از تلفن همراه و اصابت به سرطان مغز را ثابت کند.


به نقل از یک مجله علمى استرالیایی، اخیرا تیمی از محققان در دانشگاه سیدنی، برای پایان دادن به دو دهه جدل علمی ناکام، تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند که به این نتیجه رسیدند که هیچگونه رابطه‌ای میان استفاده از تلفن همراه با بیماری اصابت به مرض سرطان مغز وجود ندارد.


این گروه در تحقیقات خود با در نظر گرفتن آمار افراد مبتلا به سرطان مغز در استرالیا قبل از 29 سال گذشته یعنی پیش از آمدن تلفن های همراه به بازار و نسبت درصد مبتلایان به سرطان مرحله پس از آمدن تلفن همراه به بازار و استفاده گسترده استرالیایی ها از آن، به این نتیجه رسیدند که تلفن همراه نه تنها باعث افزایش این نوع سرطان نشده است بلکه در مواردی این بیماری نیز کاهش یافته است. بنابرین ارتباطی میان استفاده از تلفن همراه و اصابت به سرطان مغز وجود ندارد.


پژوهشگران این تیم حدود 34 هزار مورد از مبتلایان به سرطان مغز در استرالیا که در فاصله زمانی 1987 تا سال 2012 ثبت شده بودند را مورد مطالعه قرار دادند . مطالعه نشان داد که نسبت مبتلایان به سرطان مغز طى اين مدت شامل افرادی شده که سن آنها از مرز هفتادسال گذشته است و ربطی به تلفن همراه و نسلى كه از آن استفاده كرده نداشته است.

برگرفته از
سرطان مغز
لینک کوتاه