آیا محدودیتی در سفر ما به دورترین نقاط کیهان وجود دارد؟

نویسنده:

۱۲:۴۲:۱۰

 

کاری از kurzgesagt – in a nutshell

 

برگرفته از
سفر به دورترین نقاط کیهان
لینک کوتاه

دیدگاه