اعداد!

نویسنده:

۰۱:۰۲:۰۲

Jalal hajir

برگرفته از
ارزش
لینک کوتاه

دیدگاه

0 thoughts on “اعداد!”

  1. خدا لعنت کنه جنایتکارها رو منظورم صهیونیسم و سران کشور های غربی به تعریف خودشون دیپلمات که برای رسیدن به خواسته های شیطانی یهودی ها همه کار می کنند (فقط لعنت نمی کنم فتواش بیاد امام حسین(ع) قابل بودنه ساکم رو می بندم…)

up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.