آموزش شعبده‌بازی غیب و ظاهر کردن شیر

نویسنده:

۱۲:۱۶:۲۸

۱ – یک مجله که خواندن آن ‌را به پایان رسانده‌اید یا قصد خواندنش را ندارید، بردارید. مطمئن شوید که این مجله حاوی اطلاعات مهم نباشد.
۲ – یک کیسه زیپ‌دار بردارید. مجله را باز کنید و کیسه را در وسط آن قرار دهید. دور تا دور کیسه را با نوار چسب به مجله بچسبانید.
۳ – مطمئن شوید که کیسه محکم در جای خود قرار گرفته باشد. سپس در کیسه را باز کنید.
۴ – مجله را به شکل قیف در‌آورید. اجازه ندهید که تماشاچیان کیسه ‌را ببینند.
۵ – شیر ‌را به ‌آرامی داخل کیسه بریزید.
۶ – صفحات انتهای مجله‌ را طوری ورق بزنید که تماشاچیان فکر کنند چیزی در داخل آن وجود ندارد.
۷ – سپس از آن‌ها بپرسید که آیا می‌خواهند شیر ‌را برگردانید؟
۸ – حالا شما باید از باز بودن درب پلاستیک اطمینان حاصل کنید.
۹ – دوباره مجله ‌را به شکل قیف در‌آورید.
۱۰ – شیر را داخل لیوان بریزید.

 

برگرفته از
شعبده‌بازی
لینک کوتاه

دیدگاه