جنگ گلادیاتور‌ها در اتریش

نویسنده:

۰۴:۴۶:۰۴


در ادامه عکس‌های مربوط به جشنواره رومی‌ها در اتریش را مشاهده خواهید کرد که مبارزه‌ای به سبک گلادیاتورها را نشان می‌دهد.

۱- جشن اعضای تیمی به نام « Familia Gladiatoria Carnuntina» بعد از پیروزی در یک مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی در شهر پترونل اتریش در طول جشنواره رومی‌ها.


۲- عکسی از سپر و کلاه خود‌های تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» قبل از مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر در طول جشنواره رومی‌ها.


۳- مبارزه اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» در جشنواره رومی‌ها.


۴-
مبارزه اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» در جشنواره رومی‌ها.

۵- آمادگی اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» برای شروع یک مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.


۶- آماده شدن اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.


۷-
آماده شدن اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.

۸-
آماده شدن اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» برای مبارزه در سالن آمفی‌تئاتر تاریخی.

۹- مبارزه اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» در جشنواره رومی‌ها.


۱۰-
مبارزه اعضای تیم «Familia Gladiatoria Carnuntina» در جشنواره رومی‌ها.

 

برگرفته از
جنگ گلادیاتور‌ها
لینک کوتاه