حمل چند شیشه به صورت همزمان تنها با یک طناب

نویسنده:

۱۲:۳۸:۵۰

 

 

برگرفته از
فوت و فن
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.