مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

نویسنده:

۱۲:۴۸:۴۰


اگرچه کفش پاشنه بلند امروزه به صورت انحصاری توسط زنان و دختران استفاده می‌شود؛ اما در سده‌های گذشته مردان از طبقات مختلف اجتماع، از کفش‌ها و چکمه‌هایی با پاشنه بلند استفاده می‌کردند.

۱- شرکت‌کنندگان در انتظار شروع مسابقه دو با کفش پاشنه بلند در شهر مادرید اسپانیا.


۲- شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.


۳-
شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.

۴- شرکت کننده‌ای که در طول مسابقه دو با کفش پاشنه بلند روی زمین افتاده است.


۵-
شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.

۶- شرکت‌کننده‌ای که کلاه گیس پوشیده است.


۷- شرکت کننده‌ای در حال انجام نرمش‌های کششی قبل از مسابقه.


۸- شرکت‌کنندگان در مسابقه دو با کفش پاشنه بلند.


۹- در آمدن یکی از کفش‌های یک شرکت‌کننده در حین دویدن.


۱۰- شرکت‌کننده‌ای در حال دویدن در مسابقه دو با کفش پاشنه بلند.


۱۱- شرکت‌کننده‌ای در حال باز کردن چسب کفش خود پس از شرکت در مسابقه.


۱۲- شرکت‌کننده‌ای که در حین دویدن زمین خورده است.


۱۳- شرکت‌کننده‌ای پس از پایان مسابقه برای عکاسان ژست گرفته است.
برگرفته از
مسابقه
لینک کوتاه

دیدگاه

0 thoughts on “مسابقه دو با کفش پاشنه بلند”

up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.