لحظه‌ای که صدام حسین به صورت پخش زنده قدرت را در دست گرفت

نویسنده:

۰۴:۰۴:۳۷

 

 

برگرفته از
صدام