زمین گرم‌تر می‌شود!

زمین گرم‌تر می‌شود!

در مورد دلایل این پدیده، یک سری از تئوری‌ها بر تأثیر گازهای گلخانه‌ای بر این فرایند مبتنی است و برخی دیگر فرایندهایی نظیر فعّالیّت‌های آتشفشانی و زمین گرمایی و همچنین فعّالیّت‌های خورشیدی را دلیل این پدیده می‌دانند. استناد این دانشمندان برای گفته‌های خویش، وقوع دوره‌های سرد و گرم در طول ...

ما که رفتیم…

ما که رفتیم…

استفاده یونان از واحد پولی اروپا یعنی یورو سبب می‌شود تا ارزش این واحد پول دربازارجهانی تنزل یابد و اقتصاد اروپا بحران‌های بزرگی را شاهد باشد. بحران‌هایی که می‌تواند زمینه را برای فروپاشی اتحادیه و از بین رفتن واحد پولی اروپا فراهم کند.