خواص درمانی آویشن

خواص درمانی آویشن

آویشن به دلیل مزه خاصی که دارد، از گذشته تاکنون مورداستفاده قرار گرفته است. با این حال، آویشن شهرت زیادی از نظر خواص درمانی نیز دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. درمان آکنه اگر از دست داروهای ضدجوش بدون نسخه که تأثیری ندارند، خسته شده‌اید، احتمالاً خوش‌شانس هستید. ...