[تهرانگردی] باغی به زیبایی هنر ایرانی

[تهرانگردی] باغی به زیبایی هنر ایرانی

با هر علایقی  که دارید و بر هر سلیقه‌ای که هستید، امکان ندارد قدم به باغ موزه هنر ایرانی بگذارید و غرق لذت نشوید! معماری منحصر به فرد و حوض و جوی آبی که در این پارک روان است شما را بر سر ذوق می‌آورد!

[تهرانگردی] پارکی برای ملت!

[تهرانگردی] پارکی برای ملت!

شاید برایتان جالب باشد که بدانید پارک ملت در گذشته‌ای نه چندان دور زمینی خشک و خالی بوده و بعد به دستور فرح پهلوی به پارک تبدیل شده است!

[تهرانگردی] چرخی در مجموعه کاخ نیاوران!

[تهرانگردی] چرخی در مجموعه کاخ نیاوران!

مکانی که منطقه و کاخ نیاوران امروزی در آن بنا شده است در گذشته نی‌ زار بزرگی بوده که مردم برای جمع آوری نی به آنجا می‌رفتند و به همین دلیل به منطقه "نی آوران" معروف بوده که با گذشت زمان به نام "نیاوران" تغییر پیدا کرده است.