گیاهی به نرمی مخمل!

گیاهی به نرمی مخمل!

بنفشه آفریقایی، این گیاه مجلل، سال‌هاست که راه خود را به خانه‌های ما باز کرده. این گیاه زیبا نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا جز محبوب ترین گیاهان آپارتمانی است! اما راه درست پرورش آن را می‌دانیم؟