ساخت ابریشم مصنوعی عنکبوت توسط دانشمندان

ساخت ابریشم مصنوعی عنکبوت توسط دانشمندان

ابریشم عنکبوت دارای خصوصیت‌‏های ویژه‌‏ای است که می‌‏تواند کاربردهای زیادی مخصوصاً در پزشکی داشته باشد. از جمله ویژگی‌‏های ابریشم عنکبوت مقاومت کششی آن است. مقاومت کششی یک ابریشم برابر با فولاد است؛ اما چگالی ابریشم‌‏های پروتئینی یک ششم فولاد است. یعنی یک رشته از این الیاف به طول محیط کره ...