[اعلامیه سامسونگ] آموزش دانش‌آموز- محور با ورود فناوری به مدارس

[اعلامیه سامسونگ] آموزش دانش‌آموز- محور با ورود فناوری به مدارس

به گفته آلبر نفش مدیر ارشد بخش راهکارهای تجاری سامسونگ در ایران، یادگیری از طریق آموزش مشارکتی و تعاملی، تجربه‌ متفاوتی است که به کمک فناوری‌های روز دنیا میسر شده است. وی در جمع خبرنگاران حاضر در این همایش گفت: «امروزه دانش‌آموزان با دستگاه‌های الکترونیکی بزرگ می‌شوند و اگر این ...