اصول نگهداری از حیوانات خانگی

اصول نگهداری از حیوانات خانگی

بسیاری از انسان‌ها به پرورش دادن و نگهداری از یک موجود زنده علاقه‌مند هستند. همین گرایش ذاتی انگیزه اصلی نگهداری حیوانات خانگی توسط انسان هاست. رعایت موارد زیر به شما کمک خواهد کرد رابطه صمیمانه و عمیقی با حیوان خانگی خود برقرار کنید:

دوستی..وفاداری…خراب رفاقت؛  برای دوستان مهربانم در کرمان

دوستی..وفاداری…خراب رفاقت؛ برای دوستان مهربانم در کرمان

چشام رو باز کردم. مادرم از درد داد می‌زد.  نه از درد بودن شدن من، نه... از درد میله‌ای که می‌خورد. از درد بودنش. چون اون یه سگ بود، این اولین درسی بود که یاد گرفتم: "دوستی منم... وفاداری منم... خراب رفیق منم.... اما بیشتر از همه درد... منم". اما ...