آیفون ۱۰ ساله شد، اما…

آیفون ۱۰ ساله شد، اما…

تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی... چرا آیفون به جای برقراری ارتباط بیشتر میان مردم بیشتر منجر به منزوی و دور شدن آدم‌ها از هم شده است؟

مزایای گوش دادن به درد دل دیگران

مزایای گوش دادن به درد دل دیگران

گوش دادن یکی از روش‌های بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط با دیگران است. زمانی که به حرف‌های کسی گوش می‌دهید، اثبات می‌کنید که فرد موردنظر برای شما مهم است و شما به وی توجه دارید و احترام می‌گذارید. بدین طریق شما با فرد موردنظر بیشتر آشنا می‌شوید و کیفیت روابط ...