رویداد نادر نجومی: گذر عطارد از برابر خورشید

رویداد نادر نجومی: گذر عطارد از برابر خورشید

با ابزارهای رصدی ضروری و فیلترهای مخصوص می‌توان روز دوشنبه (۲۰ اردیبهشت/ ۹ مه) موفق به دیدن یک رخداد طبیعی نادر شد. سیاره تیر (عطارد) که کوچکترین و نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه خورشیدی است، از برابر خورشید می‌گذرد. گذر سیاره تیر از جلوی خورشید در آلمان حدود ظهر و ...