رژیم مراقب وزن

رژیم مراقب وزن

این رژیمی نیست که تازه مد شده و زودگذر باشد. سازمان بین‌المللی 45 سال است که از آن استفاده می‌کند. مطالعات موفقیت این رژیم را مورد حمایت قرار می‌دهد. تحقیقی که در مجله چاقی (Obesity) منتشر شد نشان داد افرادی که از رژیم مراقب وزن استفاده می‌کنند طی 48 هفته به ...

فواید شگفت‌آور بوتاکس

فواید شگفت‌آور بوتاکس

بوتاکس (Botox)، دیسپورت (Dysport) و زئومین (Xeomin) مواد دارویی هستند که برای مقابله با چین و چروک استفاده می‌شوند. اینها همگی فرم خالص‌شده‌ای از سمی به نام بوتولینیوم A هستند؛ به این معنی که در صورت استفاده صحیح از آنها، خطر هیچ گونه بوتولیسم، که نوعی مسمومیت غذایی حاد و ...