Subway Surfing VR، موج سواری در دنیایی سه بعدی

Subway Surfing VR، موج سواری در دنیایی سه بعدی

به هر حال داشتن دقت بالا و سرعت عمل بالا در این گونه بازی ها از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر حواستان به موانع سر راهتان نباشد خیلی زود بازی را خواهید باخت. حالا اگر بگوییم موج سواری را با عینک های سه بعدی تجربه کنید چه حسی بهتان دست ...