اپلیکیشن ترجمه زبان اشاره ناشنوایان + ویدیو

اپلیکیشن ترجمه زبان اشاره ناشنوایان + ویدیو

گاهی زندگی برای افراد ناشنوا یا کم‌شنوا بسیار دشوار می‌شود. زمانی که این افراد نمی‌توانند با افراد عادی ارتباط برقرار کنند، بسیار مستأصل می‌شوند. متأسفانه برای بیشتر 370 میلیون فرد ناشنوای جهان، ناتوانی در برقراری ارتباط به عنوان یک معلولیت ذهنی محسوب می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از ...