سرنوشت خانه شما زمانی که آدم فضایی‌ها حمله کنند!

سرنوشت خانه شما زمانی که آدم فضایی‌ها حمله کنند!

فیلم‌های هالیوودی که در مورد حوادث بد هستند، بیشتر به دلیل منفجر کردن برخی از مکان‌های معروف جهان، شناخته می‌شوند. با این حال، یک وب سایت جدید که برای تبلیغ فیلم جدید «ایندیپندنس دی» (Independence Day) ساخته شده، جایی نزدیک خانه محل سکونت شما و در واقع خانه شما را ...