ویل آی.اَم اولین خواننده‌ای نیست که صدایش بر روی سطح مریخ پخش شده است!

ویل آی.اَم اولین خواننده‌ای نیست که صدایش بر روی سطح مریخ پخش شده است!

این لقب حالا نصیب گروه راک/پاپ انگلیسی «بلر»(Blur) شده است. این گروه که در سال 1988 تشکیل شد، در سال 2003، هنگامی که کاوشگر بیگل2 بر روی سطح مریخ فرود آمد هنوز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم داشت و به همین دلیل از آن‌ها درخواست شد تا قطعه‌ای کوچک برای ...