گرم شدن کره زمین باعث تغییر مسیر حرکت آن شده است

گرم شدن کره زمین باعث تغییر مسیر حرکت آن شده است

ذوب شدن یخ‎ها به خصوص در گرینلند، باعث تغییر توزیع متناسب وزن بر روی زمین شده است و این مسئله باعث شده است که قطب شمال و حرکت زمین یا همان «حرکت قطبی»، دچار تغییر مسیر شود. «سورندرا ادیکاری»، از ناسا گفت که دانشمندان و دریانوردان از سال ۱۸۹۹ مکان دقیق ...