چرا عمر باتری در ساعت‌هوشمند مهمتر از عمر باتری اسمارت‌فونها است؟

چرا عمر باتری در ساعت‌هوشمند مهمتر از عمر باتری اسمارت‌فونها است؟

  و البته همین داستان در خصوص ساعت‌های هوشمند در حال تکرار است: بیدار می‌شوید. آن را از برق می‌کشید.  و به دور مچ دست‌تان می‌بندید. و چه روز خوبی خواهد بود که این دایره تکرار پاره گردد.   البته درباره تلفن می‌توان اندکی فاصله در این چرخه ایجاد کرد. شما می‌توانید از ...